Indien de consument de overeenkomst wenst te beëindigen dient hij dit kenbaar te maken, bij voorkeur via info@eppinga.nl of onderstaand formulier en het product, daar waar redelijk, in de originele verpakking binnen de bedenktijd en op eigen kosten bij Eppinga terug te brengen / terug te sturen. De bewijslast voor het terugsturen van het product ligt bij de consument. Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, stort Eppinga het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, naar de consument terug. Eppinga mag wachten met terugbetaling tot de goederen ontvangen zijn, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eppinga hout & bouwmaterialen streeft er naar om enkel kwalitatief hoogwaardige producten te verkopen. Hout is een natuurproduct, waardoor houtproducten kunnen variëren van kwaliteit. De medewerkers van Eppinga doen hun best om de mindere houtproducten er vóór de verzending uit te pikken. Treft u een product aan van slechte kwaliteit? Of is uw bestelling onjuist geleverd? Vul dan onderstaand formulier in. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0512 300 600.

RETOURADRES: EPPINGA BV MARCONILAAN 5 9207 JC DRACHTEN

“U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij onze op maat gemaakte producten is bovenstaande niet van toepassing.

De retourkosten zullen in overleg vastgesteld worden. Deze transportkosten worden alleen in rekening gebracht wanneer het product confrom afspraak is uitgeleverd. Wanneer dit niet het geval is, worden deze kosten vergoed.

Nee, het is niet mogelijk om op maat gemaakte producten te retourneren.

Eppinga.nl doet er alles aan om je bestelling goed te leveren. Mocht je onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan vind je hier de meestgestelde vragen over retourneren.

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.